Екзаменаційні білети

Формування білетів з навчальних матеріалів Автоекзаменатора

Для формування екзаменаційних білетів використовуються тестові завдання з бази даних Автоекзаменатора. Для складання білетів Замовник надає спеціалістам НВП «Протек» інформацію про обсяг знань працівників.

Ця інформація включає:

    1. Категорії (групи) працівників, для кожної з яких буде формуватися певна кількість білетів. Наприклад, посадові особи, електромонтери, офісні працівники і т. ін.;

    2. Теми, за якими будуть відбиратися тестові завдання до білетів. Наприклад, «Законодавство з охорони праці», «Пожежна безпека», «Електробезпека» і т. ін.;

    3. Нормативні документи, які повинні знати працівники певної категорії за конкретною темою.

Вказана інформація надається в формі таблиці, яку наведено нижче.

Обсяг знань працівників або що повинен знати працівник

Знак «+» в таблиці означає, що працівники відповідної категорії повинні знати певний документ.

Після отримання інформації про обсяг знань виконується наступне:

  1. Відбирається потрібна кількість тестових завдань з бази даних Автоекзаменатора. Тестові завдання відбираються для кожного нормативного документа, який зазначено в таблиці. Кількість тестових завдань узгоджується з Замовником;

  2. Складаються білети з відібраних тестових завдань. Кількість білетів для кожної категорії працівників і кількість тестових завдань в білетах узгоджуються з Замовником