Навчання і перевірка знань з охорони праці на Автоекзаменаторі

Навчання і перевірка знань можуть проводитись на Автоекзаменаторі, який встановлено на сервері вашого підприємства або на серверах НВП "Протек" (див. On-line сервіс)"

Навчання


Навчання за допомогою Автоекзаменатора проходить у формі самопідготовки:

  • Очне навчання проводиться на комп’ютерах в навчальному класі або кабінеті з охорони праці в присутності особи, відповідальної за підготовку персоналу;

  • Дистанційне навчання відбувається на робочому місці працівника, вдома і т. і.

Працюючи на комп'ютері, працівник вивчає тексти НПАОП та перевіряє їх засвоювання за допомогою опрацювання тестових завданнь по ним. Процес навчання можна контролювати за допомогою звітів, які автоматично формуються.

Перевірка знань

  • Очна перевірка знань проводиться безпосередньо у приміщенні де знаходиться комісія чи відповідальна особа:

    • під час засідання комісії з перевірки знань;

    • перед засіданням комісії під контролем особи, відповідальної за тестування.

  • Дистанційна перевірка знань проводиться під час засідання комісії з використанням програм відеоконференцій і Автоекзаменатора. Члени комісії і особа, що здає тест, знаходяться у різних приміщеннях. Після тестування комісія розглядає звіт про тестування і при необхідності проводить співбесіду з працівником. Звіт про тестування формується автоматично.

Підготовка навчальних програм

Автоекзаменатор дозволяє сформувати навчальну програму для кожного працівника або групи працівників.

При підготовці навчальної програми можна:

  • вибрати з Каталогу навчальних матеріалів законодавчі акти, НПАОП, правила , які повинен знати працівник, і виключити з них ті розділи (статті, глави), які йому знати необов’язково;

  • задати кількість тестів, на які повинен відповісти працівник при тестуванні, вказати спосіб оцінювання знань, необхідність обмеження часу тестування і т. і.

А ще Автоекзаменатор дозволяє: розробити розклад перевірки знань з охорони праці, проаналізувати звіти про навчання і тестування, які автоматично формуються і зберігаються в Автоекзаменаторі, підготувати протокол перевірки знань і багато іншого.

При відсутності в Автоекзаменаторі навчальних матеріалів (текстів законодавчих актів, НПАОП, інструкцій і тестів по ним), які потрібні для підготовки вашого персоналу , можна розробити їх самостійно або заказати спеціалістам НВП «Протек». Для включення до Автоекзаменатора текстів нових документів і тестів за ними використовується програма «Редактор навчальних матеріалів».

Дистанційна перевірка знань на Автоекзаменаторі відповідає всім вимогам документу НПАОП 0.00-4.12-05

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», а саме:


«п.3.12. Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови:- забезпечення візуальної аутентифікації особи, що проходить перевірку знань з питань охорони праці;- особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному режимі».