Перша перевірка знань на Автоекзаменаторі. Швидкий старт

Вибір теми перевірки знань і формування групи працівників

Важливі питання, які треба вирішити при підготовці першої перевірки знань на Автоекзаменаторі, - тема перевірки знань і відбір працівників до першої групи.

Вибір теми

На Автоекзаменаторі можна проводити навчання і перевірку знань за різними темами: «Загальні питання з охорони праці», «Електробезпека», «Робота на висоті» і т. і. По кожній темі працівники повинні знати певні законодавчі акти, НПАОП, інструкції і та ін. Вказані документи вони повинні знати в обсязі, необхідному для виконання службових (професійних) обов’язків.

Вибір теми залежить від того, які працівники будуть проходити перевірку знань на Автоекзаменаторі і як будуть оцінюватись їх знання.

Наприклад. В першу групу увійшли керівники підрозділів підприємства і для них обрана тема «Загальні питання з охорони праці», в яку включені законодавчі документи та НПАОП з питань охорони праці і організації робіт з охорони праці. Після вивчення відповідних законодавчих актів і НПАОП на Автоекзаменаторі, працівник здасть тест і Автоекзаменатор виставить одну оцінку. При необхідності оцінити знання більш «тонко», можна розбити вказану тему на дві теми, а саме: «Законодавство з охорони праці» і «Організація робіт з охорони праці», включивши в кожну з них відповідні законодавчі акти і НПАОП. Автоекзаменатор проведе перевірку знань по кожній з цих тем. За знання кожної теми буде виставлена окрема оцінка.

Формування групи працівників

  1. Працівники в групі повинні мати однаковий об’єм знань.

Це означає, що вони, згідно своїх службових (професійних) обов’язків повинні знати одні й ті самі документи за вибраною темою.

  1. У групі обов’язково повинні бути «лідери», тобто працівники, до думки яких дослухаються в колективі.

Якщо «лідери» позитивно оцінять перевірку знань на Автоекзаменаторі, то це буде сприяти становленню позитивного відношення в колективі до впровадження Автоекзаменатора.


На головну сторінку ->