Створення нових навчальних матеріалів

. Завантаження навчального матеріалу в Автоекзаменатор

Навчальні матеріали можна завантажити в Автоекзаменатор за допомогою програми «Редактор навчальних матеріалів».


Для завантаження навчальних матеріалів необхідно:

  1. Підготувати файл з текстом документа у форматі MS Word;

У файлі з текстом документа необхідно позначити ті розділи, підрозділи, пункти, до яких були створені тести.

В подальшому це дозволить «прив’язати» до позначених одиниць відповідні тести і при навчанні працівників демонструвати їм не весь документ, а тільки той фрагмент тексту, який стосується певного тесту.

Приклад фрагменту підготовленого до завантаження файлу з текстом документа наведено нижче.

___________________________________________________________________________

Фрагмент тексту документа «Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера», за яким формується база даних (БД) за номером 1777.


БД: 1777 (1777. Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера))

@@L11. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на машиніста бульдозера (далі - машиніст) і містить вимоги по створенню умов для безпечної організації і виконання робіт під час керування бульдозером.

@@L12. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.5. Забороняється зберігати в кабіні легкозаймисті речовини.

2.6. Забороняється переливати антифриз через шланг, засмоктуючи його ротом. Після роботи з антифризом слід старанно вимити руки водою з милом. Забороняється користуватися вогнем для підігрівання двигуна, заводячи його; пускати двигун з допомогою буксирування бульдозера, а також експлуатувати бульдозер при наявності течі в паливній або мастильній системі.

Підігрівати мастила дозволяється тільки у спеціальних маслогрійних пристроях.

___________________________________________________________________________

Знаками «@@L11» і «@@L11» позначено розділи, до яких будуть «прив’язані» всі тестові завдання, розроблені до цих розділів.

2. Створити файл з тестовими завданнями до документу у форматі MS Word;

Файл з тестами оформлюється наступним чином:

  • спочатку вказується номер бази даних і її назва (наприклад, БД: 1777 …);

  • потім вводиться позначення і назва першого розділу з використанням спеціальних значків (наприклад: @@L11. Загальні положення );

  • далі вказуються всі тести, які відносяться до цього розділу. Кожний тест має позначення (на прикладі нижче - позначення В1(1):, де В1 - тест №1, а (1) – форма «меню»). Кожна альтернативна відповідь має позначення О1: (правильна відповідь) або О0: (неправильна відповідь);

  • після останнього тесту першого розділу вказується позначення і назва другого розділу, а далі – всі тести цього розділу і т. д.

_____________________________________________________________________________________

Приклад оформлення тесту


БД: 1777 (1777. Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера))

@@L11. Загальні положення

В1(1): п.1.30. Що з нижченаведеного є головними небезпечними та шкідливими виробничими факторами, що можуть діяти під час роботи машиніста?

О1:Шум.

О1:Вібрація.

О1:Запиленість повітряного середовища.

О1:Несприятливі метеорологічні умови (мікроклімат у кабіні).

О0:Незахищені струмоведучі частини електрообладнання.

О1:Токсичні речовини.

@@L12. Вимоги безпеки перед початком роботи

В3(1): пп.2.5,2.6. Що з нижченаведеного забороняється під час експлуатації бульдозера?

О1:Зберігати в кабіні легкозаймисті речовини.

О1:Переливати антифриз через шланг, засмоктуючи його ротом.

О1:Користуватися вогнем для підігрівання двигуна, заводячи його.

О0:Після роботи з антифризом мити руки водою з милом.

О1:Пускати двигун з допомогою буксирування бульдозера.

О1:Експлуатувати бульдозер при наявності течі в паливній або мастильній системі.

_____________________________________________________________________________________

3. Завантажити підготовлені файли в Автоекзаменатор.

Файли з текстом документу і тестами завантажуються в Автоекзаменатор за допомогою програми «Редактор навчальних матеріалів» (функція «Створити БД з тексту»).

Операція з завантаження кожного файлу включає дві дії: вибору файлу для завантаження і натискання кнопки «Відкрити».