Створення нових навчальних матеріалів

. Розробка навчального матеріалу

При розробці виконується:


  1. Підготовка тексту документа.

При підготовці тексту документа можна:

      • відредагувати діючий нормативний документ (виключити розділи чи підрозділи, які не стосуються працівників підприємства, або включити пояснення до пунктів документу);

      • розробити текст навчального посібника за певною тематикою.

Ця операція не є обов’язковою – зазвичай використовуються тексти діючих документів.


  1. Розробка тестів.

Тести можна розробляти до кожного пункту документа, його розділу чи підрозділу.

Допускаються різні типи тестів,

Тип 1 - «Вибір правильних відповідей з можливих».

Найбільш поширений тип. Включає запитання і альтернативні відповіді до нього, серед яких є правильні і неправильні відповіді.

Приклад тесту до "Порядоку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів"

Тип 2 - «Введення числового значення».

Приклад тесту до "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів"

Тип 3 - «Вибір порядку дій».

Для виконання тесту потрібно із запропонованого списку відмітити дії за порядком їх виконання,

Приклад тесту до "Порядку надання домедичної допомоги при наявності декількох постраждалих"

Тип 4 - «Визначення відповідності».

Для виконання тесту потрібно поєднати відповіді з лівого стовпчика та правого стовпчика

Приклад тесту до "Правил організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж "