Автоекзаменатор "Охорона праці"

Допустить до роботи тільки підготовлений персонал

08/2022

Зміни в навчальних матеріалах Автоекзаменатора "Охорона праці"

 1. Розроблені нові бази за документом "Порядки надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах" ( Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2022 № 441 );

 2. Оновлені бази з навчальними матеріалами :

 • Кодекс законiв про працю України;

 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

 • Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки/ Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.11 № 1107 ;

 • Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів/ Затв. Кабінетом Міністрів України 13.04.11.

07/2022

Миколаївський глиноземний завод у воєнний час

Незважаючи на складну військову ситуацію, Миколаївський глиноземний завод продовжує працювати, задіявши мінімальну кількість персоналу і виконуючи всі заходи з охорони праці, передбачені законодавством.

Для навчання і перевірка знань працівників на заводі використовується Автоекзаменатор «Охорона праці».


Підготовка працівників виконується відповідно до річного плану – графіка. Керівники підрозділів направляють начальнику служби охорони праці заявку на підготовку працівників. В заявці наводиться перелік працівників, які повинні пройти навчання і перевірку знань.

Фахівець служби охорони праці, відповідальний за організацію підготовки персоналу з питань охорони праці (далі – організатор), на початку кожного місяця по електронній пошті надає всім працівникам, які проходять перевірку знань в поточному місяці, доступ до Автоекзаменатора.

Протягом місяця працівники дистанційно працюють зі своїми навчальними програмами на Автоекзаменаторі, вивчаючи потрібні пункти правил. Організатор за допомогою звітів про самопідготовку, які формує Автоекзаменатор, аналізує процес навчання. Якщо організатор вважає, що працівник витрачає мало часу на самопідготовку, він пише йому про це по електронній пошті. Копія листа направляється керівнику працівника.

Після навчання працівник дистанційно проходить тестування на Автоекзаменаторі. Якщо тестування пройшло успішно, він допускається до перевірки знань комісією. Комісія працює 1 раз на місяць кожний останній четвер. Члени комісії дистанційно (через Viber) проводять співбесіду з працівником і приймають рішення про допуск до роботи.

06/2022

Фахівці ПрАТ «Елопак- Фастів» почали використовувати Автоекзаменатор «Охорона праці» для підготовки за професіями, а також для підтвердження або підвищення кваліфікації.

У воєнний час протягом останніх чотирьох місяців на підприємстві була проведена велика робота по створенню на Автоекзаменаторі навчальних матеріалів за 45 робочими інструкціями.

Навчальні матеріали включають тексти інструкцій і тести до них. Ці матеріали використовуються для навчання і тестування знань на Автоекзаменаторі операторів виробничих дільниць.

Кваліфікаційна комісія підприємства при присвоєнні кваліфікації працівникам спирається на результати їх тестування на Автоекзаменаторі.

05/2022

В період з березня по травень на Автоекзаменаторі пройшли перевірку знань більш ніж 1000 працівників

Іде війна, але на діючих підприємствах і підприємствах, що відновлюють свою діяльність, виконуються всі необхідні заходи з охорони праці, зокрема – навчання і перевірка знань.


Допустити до роботи тільки підготовлений персонал допомагає Автоекзаменатор «Охорона праці».

В період з березня по травень на Автоекзаменаторі пройшли навчання і перевірку знань:

 • 845 працівників у ПрАТ "Укргідроенерго";

 • більше 300 працівників у ПрАТ «Датагруп»;

 • біля 160 працівників в «Іршанському ГЗК» АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

10/2021

Зміни в навчальних матеріалах Автоекзаменатора "Охорона праці" за 3-й квартал 2021 р

1. Розроблена нова база з навчальними матеріалами "Правила дорожнього руху"


2. Оновлені бази з навчальними матеріалами :

  • Закон України «Про охорону праці» ;

  • Кодекс законiв про працю України;

  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

07/2021

Зміни в навчальних матеріалах Автоекзаменатора "Охорона праці" за 2-й квартал 2021 р

 1. Розроблена нова база за документом "Порядкі надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах" ( Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398) - 145 тестових завдань;

 2. Оновлені бази з навчальними матеріалами :

 • Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

 • Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

 • Правила пожежної безпеки в Україні

02/2021

Вийшла нова версія програмного забезпечення Автоекзаменатора "Охорона праці" - лютий 2021

 • Розроблено нову функцію, що дозволяє проаналізувати створені навчальні програми і виправити ті з них, в яких знайдено помилки;

 • Удосконалено функцію доступу до бази даних, що дозволяє прискорити роботу програми.


01/2021

Зміни в навчальних матеріалах Автоекзаменатора "Охорона праці" за 4-й квартал 2020 р

До бази даних включено навчальні матеріали за новою редакцією документа :

« Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я працівників під час виконання робіт у морських портах»

Затв. наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18 листопада 2020 року N 2352

07/2020

Зміни в навчальних матеріалах Автоекзаменатора "Охорона праці" за 2-й квартал 2020 р.

1. Оновлені навчальні матеріали

 • база №603 - Закон України «Про дорожній рух»

2. Нові навчальні матеріали

 • база №303 - НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»/Затв. наказом Держнаглядохоронпраці України вiд 06.10.97 № 257. (Зміни: 25.02.00) - українською мовою

 • база №201 - ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Національний стандарт України. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».Прийнятий наказом Мінрегіону України від 15.06.2016 р. № 158

 • база №432 - НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». Затв. наказом Держгірпромнагляду України вiд 20.08.2008 № 183 (Web-версія)

 • база №463 - Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні. Затв. наказом Міненерговугілля України від 18.07.2013 № 469 (Web-версія)

11/2020

Інформація для навчальних закладів, які проводять навчання спеціалістів в галузі охорони праці, пожежної та електробезпеки

Для навчальних закладів з 01.12.2020 року вводяться нові ціни на оренду Автоекзаменатора.

Вартість підготовки 1 слухача по одній темі складе 150 грн. Якщо слухач навчального центру проходить підготовку на декілька тем, наприклад, «Охороні праці», «Електробезпеки», «Кран» і т. Д., То вартість підготовки по кожній темі, крім першої, складе 20 грн.